Uczniowie ZS w rezerwacie Łężczok!

Dnia 29 września uczniowie klas gimnazjalnych i liceum wraz z przewodnikiem panem prof Różyckim oraz opiekunami: p Edwardem Szwastem, Marią Zapotoczną i Renatą Zamkową mieli okazję zwiedzić rezerwat Łężczok w gm Nędza. Rezerwat utworzony w 1959 r. o powierzchni 408 ha zajmują lasy, stawy i łąki, należy on do największych w Polsce. W rezerwacie żyją sarny, lisy, zające, bytuje tu ponad 210 gatunków ptaków. Szczególne miejsce w awifaunie rezerwatu mają ptaki wodno-błotne. Spotkać tu można bociana czarnego, kanię czarną, perkoza, trzmielojada, kormorana, zimorodka, gęś gęgawę. Rosnąca tu roślinność ...

wodna i nawodna należy do unikalnych w skali kraju. Mogliśmy obserwować najciekawsze okazy: kotewkę orzech wodny, salwinię pływającą, strzałkę wodną, grzybień biały, grążel żółty. Podziwialiśmy także jeden z obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Łężczoka- dworek myśliwski zbudowany w 1783r. dziś opuszczony i zdewastowany. Pogoda nam dopisywała, piękne widoki i ciekawe okazy sprawiły, ze wycieczkę możemy zaliczyć do bardzo udanych.