Klasy o profilu medycznym na zajęciach laboratoryjnych w Opolu!

W ramach współpracy naszego liceum z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Opolskiego uczennice klasy 2 LO i 3 LO o profilu ratowniczo-medycznym, realizujące chemię w zakresie rozszerzonym, ponownie gościły w laboratorium chemii analitycznej UO. 27 lutego po raz kolejny uczestniczyły w zajęciach przygotowanych i przeprowadzanych przez prof. Krzysztofa Szczegota z Wydziału Chemii w/w uczelni. Udział w zajęciach laboratoryjnych pobudza aktywność poznawczą...

 uczniów, doskonali umiejętności, pogłębia i rozwija ich zainteresowanie chemią. Proponowane zajęcia mają na celu przede wszystkim przygotowanie uczniów naszego liceum do uzyskania wysokich wyników na egzaminie maturalnym z chemii a także kontakt ucznia z wiedzą praktyczną, doświadczalną. Dziewczęta podczas zajęć samodzielnie wykonują ćwiczenia, mają bezpośredni dostęp do sprzętu laboratoryjnego oraz odczynników chemicznych. W czasie zajęć uwrażliwiamy uczniów na pracę zgodną z przepisami BHP oraz instrukcją danego eksperymentu. W trakcie zajęć uczennice ćwiczą poprawne zapisywanie obserwacji, wniosków i reakcji chemicznych, wynikających z przeprowadzonych doświadczeń – zgodnie z wymaganiami egzaminu maturalnego. Planują i projektują doświadczenie, stawiają hipotezy i potrafią je zweryfikować. Sądzę, iż uzyskane umiejętności będą przydatne również w latach późniejszych, na studiach i w pracy zawodowej. 
Zajęcia były bardzo interesujące, chętnie więc pojawimy się w uniwersyteckim laboratorium ponownie.