Adopcja na odległość

 adopcja

 

Od września 2012 roku nasza szkoła bierze udział w akcji o nazwie " Adopcja na odległość”.
Co miesiąc wysyłamy do kenijskiej niewielkiej wioski Laare 60 zł z przeznaczeniem dla Shadracka Mwendii. Kwota ta pochodzi z dobrowolnych datków uczniów klas licealnych i zasadniczej szkoły zawodowej.

Dzięki naszemu zaangażowaniu chłopiec może uczęszczać do szkoły, a przede wszystkim ma zapewniony stały posiłek, odzież i opiekę medyczną.

Inicjatorką akcji jest nasza absolwentka Marta Ziobrowska, ona też prowadziła ją w roku szkolnym 2012/ 13. Obecnie „ Adopcją na odległość” zajmują się uczennice klasy II LO- Patrycja Głogiewicz oraz Katarzyna Gnoińska. Nad całością przedsięwzięcia trzyma pieczę Pani Dorota Przysiężna- Bator.

adopcja 1 

adopcja 2