Projekt unijny

projekt logo

 

Publiczne Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki oraz Liceum Ogólnokształcące w Kietrzu  

uczestniczą w roku szkolnym 2016/2017 w realizacji projektu

pn. Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół gminy Kietrz - RPOP.09.01.01-16-071/15

w ramach Priorytetu 9 - Wysoka jakość edukacji, poddziałanie 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

 

 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych 321 uczniów (176 K, 145 M) 4 szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Kietrz do VI 2017 r.

 

Dla uczniów Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Kietrzu zaplanowano realizację następujących zajęć:

 1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego dla kl. I – III (Z angielskim łatwiej!)
 2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka niemieckiego dla kl. I i II (Ich spreche besser Deutsch)
 3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka niemieckiego ("Mach’s gut!”) dla kl. III
 4. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z chemii (Z chemią za pan brat) dla kl. III prowadzone MEODĄ EKSPERYMENTU
 5. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki (MATEMATYKA?TAK,MATEMATYKA!) dla kl. I - III prowadzone METODĄ EKSPERYMENTU
 6. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z biologii (Biologiczne ABC) dla uczniów kl. II  prowadzone METODĄ EKSPERYMENTU
 7. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z geografii (Geograficzne ABC) dla uczniów kl. II  prowadzone METODĄ EKSPERYMENTU
 8. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z fizyki (Ciekawa fizyka) dla uczniów kl. III prowadzone METODĄ EKSPERYMENTU
 9. Zajęcia pozalekcyjne z informatyki (Graficzne spojrzenie na świat) dla uczniów kl. III
 10. Wyjazd edukacyjny do Ojcowskiego Parku Narodowego dla uczniów zajęć z  geografii i biologii prowadzonych
  w ramach projektu
 11. Wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki KOPERNIK i Muzeum Techniki w Warszawie dla uczniów z zajęć z przedmiotów przyrodniczych (fizyka, chemia, biologia, geografia) oraz matematyki realizowanych w ramach projektu
 12. wyjazd edukacyjny do Berlina dla uczniów zajęć języka niemieckiego

Dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Kietrzu zaplanowano realizację następujących zajęć:

 1. Zajęcia pozalekcyjne z języka niemieckiego (Das Abitur schaffe ich mit links!) dla kl. III
 2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki (Kartezjusz i ja) dla kl. I i II realizowane METODĄ EKSPERYMENTU
 3. Wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki KOPERNIK i Muzeum Techniki w Warszawie dla uczniów zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki realizowanych w ramach projektu
 4. wyjazd edukacyjny do Berlina dla uczniów zajęć języka niemieckiego realizowanych w ramach projektu

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.