prof. dr hab. Idzi Panic

Życiorys

Prof. dr hab. Idzi Panic – Absolwent LO w Kietrzu - matura w 1971 roku.

Studia historyczne w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, ukończone w 1976 r. z wyróżnieniem.
W międzyczasie studia na kierunku prawa (nieukończone na rzecz studiów w zakresie języków klasycznych).

Droga naukowa i zawodowa:

1976 – 1981: Biblioteka Śląska Oddział Zabytkowy w Cieszynie. Do obowiązków zawodowych należało między innymi opracowywanie wielojęzycznego zasobu starodruków, inkunabułów i rękopisów z osiemnastowiecznej kolekcji księdza Jana Leopolda Szersznika. Kolekcja obejmuje materiały sięgające XIV wieku.

1980 – doktorat w Uniwersytecie Śląskim – na podstawie rozprawy Polityka króla Węgier Macieja Korwina wobec Polski. Stan wojenny zniweczył opublikowanie rozprawy (braki papieru w wydawnictwach).

1981 – 1987: nauka języka łacińskiego w Liceach Ogólnokształcących nr 1 i nr 2 w Cieszynie oraz w Liceum Medycznym.

1983 – adiunkt na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.

1992 habilitacja w Uniwersytecie Wrocławskim na podstawie monografii Historia osadnictwa w księstwie opolskim we wczesnym średniowieczu, Katowice 1992, s. 195.

1994 – profesor Uniwersytetu Śląskiego.

1995 – publikacja monografii Początki Węgier. Katowice 1995 – publikacja była podstawą nadania tytułu naukowego Profesora.

2000 – monografia Ostatnie lata Wielkich Moraw – publikacja była podstawą uzyskania w tymże roku stopnia naukowego Profesora Zwyczajnego.

Inne przykładowo wymienione monografie autorskie:

  • Zachodniosłowiańska nazwa „Niemcy” w świetle źródeł średniowiecznych. Katowice 2007;
  • Studia z dziejów Skoczowa w czasach piastowskich. Skoczów 2005;
  • Posloupnost tĕšinských Piastovců a Piastovén. Český Tĕšin 2004;
  • Żory pod rządami Przemyślidów i Habsburgów. Żory 2002;
  • Książę cieszyński Przemysław Noszak ok. 1332/1336 + 1410. Biografia polityczna. Cieszyn 1996.
  • Zamek rybnicki, Rybnik 1990;
  • Księstwo cieszyńskie w średniowieczu, Cieszyn 1988;

Łącznie opublikował: 16 monografii autorskich, 10 tomów dokumentów łacińskich, niemieckich i czeskich z średniowiecza i czasów nowożytnych (w tym 2 z równoległym tłumaczeniem z języka łacińskiego), 125 artykułów naukowych oraz ponad 40 publikacji jako redaktor naukowy (na przykład Średniowiecze Polskie i Powszechne, t. 1 – 4 (wraz z dr hab. Jerzym Sperką) i Wieki Stare i Nowe, t. 1 - 5 (wraz z prof. zw. Marią W.Wanatowicz).

Wykłady zagraniczne: m. in. Uniwersytet Śląski w Ostrawie, w latach 1996 – 2000;

Praca zawodowa: pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego.

Funkcje: 2 kadencje Dyrektor Instytutu Historii, ostatnie 2 kadencje (w latach 2002 – 2008) Wicedyrektor do spraw naukowych tegoż Instytutu. Od 1998 Kierownik Zakładu Historii Średniowiecznej.

Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego

Przynależność do organizacji i stowarzyszeń naukowych:

Polskie Towarzystwo Historyczne: m. in. członek Zarządu Głównego w latach 1991 – 1994; w latach 1989 – 1995 oraz w latach 2006 –  Prezes Oddziału PTH w Cieszynie;

Institut f. Erforschung d. Frűhen Neue Zeit, Wien 1988 - ;

Zainteresowania poza naukowe: turystyka, przyroda, sport, teatr, dobry film.

ameryka lacinska droga prze

indie agra czerwony fort5

meksyk teotihuacan piramida

wedrowki po afryce

Odsłony: 3307