Rada Rodziców

 Roczna składka na Radę Rodziców ustalona jest na 15 zł od ucznia. 
W przypadku rodzeństwa wpłaca tylko najstarszy uczeń.

 

Skład Rady Rodziców
w roku szkolnym 2016/2017

PREZYDIUM SZKOLNEJ RADY RODZICÓW

przewodnicząca Anna Ligocka
z-ca  -
z-ca  -
skarbnik  -
sekretarz  -

 

KLASOWE RADY RODZICÓW

KLASA I A
wych. Sylwia Dworzyńska-Sroka
Iwona Skibińska
Bernadeta Tałanda
Agnieszka Kolanko

KLASA I B
wychowawca Elwira Sekuła
Małgorzata Walczewska
Aneta Wójcicka
Bartłomiej Kubiena

KLASA I C
wychowawca Aleksandra Cioch
Irena Byrtus
Agnieszka Mania
Grażyna Rabiniak

KLASA I D
wychowawca Dominika Rosińska
Halina Kuś
Dariusz Wyszyński
Anna Gużda

KLASA II A
wychowawca Ewelina Czarnecka
Grzegorz Pilch
Barbara Gałecka
-

KLASA II B
wychowawca Dominika Pawęzka
Danuta Puklicka
Krzysztof Poloczy
Małgorzata Wąchała

KLASA II C
wych. Elżbieta Świętanowska
Agnieszka Kolanko
Grażyna Rabiniak
Olga Golenia

KLASA III A
wychowawca Barbara Bach
Aneta Siorak
Beata Georg-Watman
Joanna Wanicka

 

KLASA III B
wychowawca Agata Mormul
Anna Ligocka
Bożena Czulińska
Kamila Machnik

 

KLASA III C
wychowawca Ewa Lewosz
-
-
-

KLASA III D
wychowawca Anna Aleksiejewicz
Lucyna Jakubczyk
Alicja Szymanek
Barbara Fuchs

KLASA I LO
wychowawca Alicja Sienkiewicz
Iwona Pilecka
Barbara Siepak
Lucyna Szafrańska 

 

KLASA II LO
wych. Sandra Adamek-Gloth
Krystyna Godzik
Mariola Marker
Małgorzata Bula

 

KLASA III LO
wychowawca Anna Rojek
Iwona Skibińska
Anna Lara
Krystyna Karpina

 

KLASA I ZSZ
wychowawca Areg Gadachik
-
-
-

 

KLASA II ZSZ
wychowawca Alina Woniakowska
Elżbieta Kulig
-
-

 

KLASA III ZSZ
wychowawca Zenon Zabłocki
Krystyna Łaba
Adam Banowski
Kazimierz Zając

Odsłony: 8106